Raftové stránky Médi Bédi a Flégy

Úvod

Úvodní stránka

Nørskø 2004

Datum

25.7.- 8. 8. 2004

Účastníci:

Fléga, Ťuhýk, Michal, Méďa Béďa, Klára, Libor, Plaváček, Míra, Jiří, Martina, Vítek, Prdelka, Boban, Viktor, Robert, Miloš, Radka, Zdena, Miloň, Luboš, Michal, Šerpa a šofér Pepa

Norsko 2004 - úvod

V loňském roce jsme se rozhodli, že pojedeme vodačit do Norska. Ptáte se možná, proč zrovna tam. Odpověď je jednoduchá. Minulé léto, cestou z Alp, nás to napadlo. Protože u nás není od nápadu k realizaci nikdy daleko, zájezd se opravdu uskutečnil. No a jak to probíhalo, to si přečtěte po jednotlivých dnech sami.

Malé náhledy fotek ve fotogaleriích jsou jenom výřezy zvětšenin, které se zobrazí po kliknutí. To znamená, že na obrázku, jež se po kliknutí zobrazí, toho uvidíte většinou mnohem víc.

Barevné fotografie jsem poskytl já, Robert, Boban a Ťuhýk. Jejich další publikace je samozřejmě podmíněna souhlasem autora. Vítek poskytl itinerář cesty pro ty z vás, kteří se vydáte v našich šlépějích.

Jo a sepsal jsem to celé já, Méďa Béďa. Pěkný zážitek přeji.

Pohled z trajektu.

Pohled z trajektu.


Vlajka konstituční monarchie Království norské.

Upoutávka na zájezd před jeho konáním (převedeno do typické norštiny):

V létě nás čeká návštěva Nørska a tak vás seznámím s pøznatky, které jsem zjistil. Pas musí platit nejméně dva měsíce po skønčení pobytu. Namátkově se køntroluje døstatečné finanční vybavení přijíždějících turistů - v našem případě 500 NOK/øsoba/den, t.j. asi 28.000.- Kč :o) Vyvézt zpět může každý max. 25000 NOK, na tø bacha.

Nejzajímavější je ovšem situace v dovøzu alkoholu. Tady se jedná spíše o homeopatii. øsoba starší 20-ti let smí dovézt 1 litr lihovin s obs. alkøholu do 60% a k tomu 1 litr vína. Piva pak max. 2 litry. Brambøry a zeleninu můžete dovézt pouze v případě, že jste ji zakoupili ve Finsku nebø Švédsku. Na masø, masné a mléčné výrobky a vejce raději zapomeňme. Jedno pivø v hospodě 35-70 NOK. 1 NOK = cca 4 Kč.

Na druhøu stranu norské zákony povølují volné kempování s výjimkou chráněného území a ødpočívadla u silnice. Telefonní síť je moderní. Nørové jedí většinou ryby, občas mleté karbanátky nebo vařené skopøvé maso, všechno s brambørami nebo s chlebem. Národním nápojem je bílá káva.

Prøtože celá Skandinávie byla ve čtvrtohorách zaledněna, je flora i fauna poměrně chudá na druhy. Skandinávské země mají døsud největší rozlohu lesů v Evropě. Skrovnøu vegetaci skalnaté či horské tundry tvoří lišejníky, mechy a některé byliny. V lesotundře i v tundře žijí savci ze skupiny jelenovitých. Největší z nich je los a dále sob polární, zajíc bělák, sovice sněžní.

Klimatické pødmínky jsou ovlivněny poløhou na severu Evropy, z části za polárním kruhem a dále polohou při pøbřeží Atlantickéhø oceánu. Podnebí je pøměrně mírné, vyznačuje se mírnými zimami a chladnými léty. V Norsku jsou malé tepløtní rozdíly mezi zimou a létem. Nejmírnější zima (+1 - +3 C) je na pobřeží Atlantického oceánu. Výchødní a jihovýchodní část Norska má zimy drsnější. (např. v Oslø -3,5 C) . Průměrné červencové teploty na pøbřeží Atlantického oceánu dosahují je 11-14 C, ve východním vnitrøzemí jsou o něco výšší - 14-17 C (Oslø 17,5 C).

Valid HTML 4.01!