Raftové stránky Médi Bédi a Flégy

Úvod

Úvodní stránka
Vodácké putování po řece Vltavě
DATUM
léto 2001
INFO
Toto je vůbec moje první stránka publikovaná na Internetu, původně měla jinou grafickou úpravu.
VODÁCKÉ PUTOVÁNÍ PO ŘECE VLTAVĚ

.

Zejména pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny ostatní, kteří by se i jako organizátoři chtěli účastnit celotáborové hry nesoucí název

"Po stopách Jana Sifona"

Celý tento komplexně vymyšlený projekt by měl zotavit všechny účastníky tohoto vodáckého zájezdu, jak ty nejmenší, tak i ty trošku starší, tak i ty trochu větší, tak i ty staré, tak i ty nejstarší.

Přednosti této akce jsou zejména:

Správně vybrané datum akce, tj. od 19.8.2001 do 24.8.2001, což zapadá do období mezi jednotlivými závody (možno jet už 17.8. s případným prožitím celého víkendu na bázi závodního harašení).

Budeme se pohybovat ve stejné lokalitě, takže náklady na dopravu budou tak asi poloviční a budou se tak moci utratit například za kořalku nebo pivo atd.

Vymyšlená celotáborová hra v podstatě vymyšlená není , ale jakýsi hrubý páteřní rys celé této hry tak nějak koncepčně hloubá v naší mysli a je plně otevřen ostatním individuálním připomínkám v dané sféře, takže budeme improvizovat, improvizovat…….

Zkrátka děti musíme oddělat každý den, aby nám dobře spinkaly.

Řeka Vltava je krásná řeka s krásnou přírodou, krásným okolím, krásnými hrady, krásnými městečky, krásnými kiosky a krásnými hospodami.

Plavit se budeme na loďkách z Vyššího Brodu, v podstatě tam kam dojedeme, nejlepší by bylo dojet až do Boršova, ale vše záleží na sluníčku a také na tom, jak rodičové budou schopni plnit tzv. BTZDR ve spolupráci s ostatními účastníky zájezdu.

Přejeme Vám všem mnoho pracovních a závodních úspěchů tak, abychom se mohli v hojném počtu sejíti na naší Vltavě.

Váš Fléga.

Pozn. Médi Bédi

Dalo by se říci, že má Fléga ve všem pravdu, pravdu a jedině pravdu. Pouze bych upřesnil postavu v úvodu zmíněného “Jana Sifona” (dále JS). Jedná se osobu neurčitého stáří, spíše více méně jako všichni ostatní. Rozdíl od nás je v tom, že JS vymýšlí hry pro naše děti a to v rozsahu zcela nevídaném a mnohdy také nepochopeném. JS dokáže změnit déšť ve slunce a chmury v radost (když jsem hrál s JS jako mládežník já, bylo tomu mnohdy i naopak), čímž nám umožní prožít mnohé chvilky ve zcela jiných dimenzích.

Dost již plků, kdo správně vyluští zkratku BTZDR, dostane kořalku, kdo si tipne špatně, ten kořalku pošle nám.

AHOJ Fléga flega@quick.cz a Méďa Béďa meda009@volny.cz členové SVOČR – KV 125, bývalí členové ZÚ OSMIČKA, TOM 5018, MEDÚZY, ÚDPM JF ÚSMT, Radiokroužku pod vedením ing.Hradiského taktéž pod hlavičkou ÚDPM JF, bývalí účastníci několika prvomájových průvodů..

Technická poznámka: Toto je vůbec moje první stránka publikovaná na internetu.

Méďa Béďa